Galeasen Anna Møller

Annonyms billede
0
Din bedømmelse: Ingen

Beskrivelse:

Galeasen Anna Møller er bygget i Randers til skipper Martin Sørensen i Lohals under navnet Esther. Skibet sejlede i de første år med tømmer og blev også anvendt til udlægning af kabler for Post- og Telegrafvæsenet.

Galeasen fik sin første maskine i 1922 og sejlede da med almindelige fragter som briketter, kul, stensalt, cement m.m. Den var i de følgende år hjemhørende i Grenå og Odense og sluttede som stenfiskerfartøj i Nakskov. Her blev skibet først solgt til en udenlandsk ejer, men blev snart efter købt af A. P. Møllers fond med henblik på bevaring som museumsskib.

Skibet blev overdraget til Nationalmuseet i 1976 – nu med navnet Anna Møller efter skibsrederens farmor – og oplagt i Nyhavn. Men det havde først gennemgået en omfattende restaurering, betalt af A.P.Møllers fond. Restaureringen blev foretaget på J. Ring Andersens skibsværft i Svendborg. Forud for dette havde Nationalmuseet foretaget en fuldstændig opmåling og dokumentation af skibet i form af interviews med tidligere ejere, billeder og dokumenter. Det lykkedes således at fremskaffe skibets originale kabys, der tjente som hønsehus i Odense.

I de første år efter restaureringen blev skibet anvendt i undervisningen, idet skolebørn kunne komme ud på en fiktiv rejse med skibet. I de senere år har Anna Møller været sejlet og vedligeholdt af et skibslaug med en gruppe frivillige, der sommeren igennem deltager i forskellige sejladsarrangementer, så skibet holdes funktionsdygtigt og præsenteres rundt om i landet.

Annonce