30 cruiser

Beskrivelse af model

Båden udstyret med en relativt høj mast, hvilket trækker opad, hvad angår elegance.
Det er ellers ved at være gængs, at de både, der er udviklet til tursejlads, nemt kommer til at fremstå en smule underriggede, da man ønsker at sikre ejerne en fornemmelse af god kontrol over båden under alle forhold.
Det sørger man for, ved at båden ikke får for høj en rig og dermed for stort et sejlareal.
Bavaria køber sine sejl hos danske Elvström Sobstad. Det resulterer først og fremmest i sejl med en ordentlig facon og en god dugkvalitet.
Elvström Sobstad deltager aktivt i tests og tilpasninger.
Det smitter af på sejlene, som bærer præg af at være lavet helt færdige, så de passer 100 pct. til den båd, de sidder på.

Type
Hull Type Monohull

Steering Wheel-rudder

Number of Engines 1

Engine Power 19.00 HP

Machine Volvo-Penta MD 2020

Fuel Diesel

Annonce