Live video kl 1400: Åbent samråd med skatteministeren

Allan Lavridsens billede
3.545455
Din bedømmelse: Ingen Gennemsnit: 3.5 (11 stemmer)


Åbent samråd med skatteministeren om L 81

Tryk Afspil på denne video(Forhøjelse af kaskoforsikringsafgiften på fritidsfartøjer)
Link http://www.ft.dk/webtv/video/20121/sau/13.aspx

Kommentarer

Vælg din foretrukne kommentarvisning og klik på "Gem indstillinger" for at aktivere dit valg.
Robert Hansens billede

Rystende...Manden aner jo simpelt hen ikke, hvad han taler om, og har ingen - INGEN - brugbare argumenter overhovedet....Det virker ikke som om, at der ligger bare et minimum af faktuelle overvejelser bag - blot en hurtig "marginal" ændring på 34% af een i forvejen tordnende urimelig afgift.

Ehhh, Øhhhh - det har jeg kke lige tallene på....Ved intet om udflagning...intet om mindre salg - ingen betragtninger om klubbernes øgede udgifter, intet om noget som helst - hvordan fa.... er den nar overhovedet blevet stemt derind ???

Trine Søes billede

Det er rystende tv! Sikke en klap af en skatteminister!

Allan Lavridsens billede

Det er rystende hvordan man bare kan beslaglægge folks ejendom (skat) uden et eneste holdbart argument. De burde få alle deres miljøvogterflag i nakken igen - eller en regning for indsatsen.

oems billede

Hmmm, - jeg synes faktisk det er mere rystende at oppositionen ikke formår at gå mere i kødet på Holger K og på afgiften.

Øv, - samlet set betyder det at finansieringen af Lyngby Radio fastholdes i form af afgiften på kasko. Hvis oppositionen forbereder sig og argumenterer lige så dårligt som regeringen, så kommer vi ikke længere.

Det bedste forslag indtil videre er at lægge afgiften på ansvarsforsikringen i stedet for kaskoforsikringen.

Det var ikke fremme i samrådet. Endsige andre finansieringsmodeller. Det er for dårligt..

Er der andre forslag?

Ud over at 'de andre' skal betale. Og er det ikke lidt typisk dansk?

Allan Lavridsens billede

Holger og regeringen er da ligeglade, det var jo tydeligt at de ikke engang gad finde nye argumenter. De har flertal, og kan gøre hvad de vil. Sådan er spillets regler. Trine og jeg opsiger vores kasko i morgen, og havde vi nået at få et miljøvogterflag havde de fået det lige i nakken. Øv.

Lars Helboes billede

Tænk jer nu lige om en ekstra gang......
En magic er ikke kr. 140.000 værd.
Den korrekte forsikringssum er vel i nærheden af 90.000 kr.

Jeg ville ikke selv opsige kaskoen på det grundlag.

Nu har jeg aldrig haft det latterlige miljøvogterflag (vi er vel for pokker alle miljøforkæmpere og vil indberette alt vi ser).......

Det er dog en sjov tanke, at lystsejlerne nægter fremover, at være miljøvogtere i protest mod forhøjelsen.
Det skal jeg lige tænke lidt over........

Lars

oems billede

Ja man må holde hovedet lidt koldt, eller have lidt is i maven eller hvad man nu kalder det.

På en båd til omkring de 100.000 ville jeg slet ikke bekoste en kaskoforsikring i det hele taget. En risiko, - jo, men pengene man betaler i forsikring ser man aldrig nogen sinde igen, - det er det eneste der er sikkert. Hvorimod risikoen for uheld afhænger af primært en selv..

Men hvis man nu har en kasko i forvejen, så er ekstraregningen i anledning af Holger K's forslag jo skaldede 340,- på en værdi på 100.000,-.

Hvis den ekstraudgift kan få nogen op af stolen, så synes jeg sgu man kører et noget stramt budget...

Aage Gravesens billede

Skrev i går således til Holger K. med kopi til Ole Birk Olesen, Torsten Schack Pedersen og Thomas Danielsen :

"Jeg har fulgt den sidste del af samrådet d.d. i TV som jeg blev informeret om via sejlnet.dk.
Jeg synes du skal have en ganske almindelig sejlers betragtninger :
Da afgiften blev indført blev jeg meget vred fordi den :
1. var en misundelsesafgift.
2. trak skævt idet den kun ramte (fornuftige !) bådejere, der havde en kasko-forsikring og ikke alle.
3. IKKE ramte andre grupper med tilsvarende fritidsinteresser f.eks. sommerhus- og campingvognsejere.

Jeg overvejede dengang seriøst (og det gør jeg stadig) at flytte til Sverige pga. de på mange områder mere spiselige priser (herunder afgifter) på mange områder :
Boliger, biler, fødevarer, tandlægebesøg og ikke mindst bådforsikringer m.fl.

Du skal også vide, at jeg ved anskaffelse af en ny båd i 2010 så mig nødsaget til i år at nedsætte kaskoforsikringsværdien med kr. 200.000 svarende til en afgifts-besparelse på kr. 2.000 for at mildne effekten af denne helt urimelige misundelses-afgift hvorved min båd reelt er underforsikret. Andre har gjort det samme.

Selv om jeg ikke var med fra starten af samrådet fik jeg det indtryk at afgiften skal financiere Lyngby Radio. Det er helt uforståeligt, idet LR primært er til for den professionelle skibstrafik og derfor bør financieres af det offentlige eller i det mindste på lige vilkår af ALLE parter der benytter systemet.
I øvrigt skal jeg oplyse at jeg direkte til Lyngby Radio betaler en årlig afgift for Søassistance på kr. 235, ikke et beløb der svarer til min misundelsesafgift på lidt over 5.000, men alligevel !

Du skal også vide at jeg som radiogast i Marinehjemmeværnet overvåger både den professionelle og lystsejlernes radiokommunikation og at langt den overvejende trafik med LR er den professionelle.

Derfor : Drop afgiften helt og find andre skatteobjekter hvor en afgift kan fordeles RETFÆRDIGT og LIGELIGT på de implicerede brugere.

Med venlig hilsen -
_/)age Gravesen"

oems billede

Jeg mener ikke man kan bruge antallet af kommunikerede meddelelser til at afgøre betaling. Det handler jo om at der er en sikkerhed til stede for alle på vandet, - herunder også lystsejlere. Men også kajakker, vindsurfere, tyskere på luftmadrasser, erhvervstrafik osv.

LR har værdi for mig som sejler selv om jeg ikke bruger den. LR har værdi for alle på vandet. Men jo mindre LR bruges, jo bedre er det.

Jeg er enig i at det er fordelingen af denne afgift udelukkende på kaskoforsikrede lystsejlere, der er den afgørende sten på vejen.

Robert Hansens billede

Kære oem..
I bund og grund handler det ikke så meget om de 340 kr. - men om en forhøjelse af en i forvejen uretfærdig afgift på hele 34% - uden et eneste sagligt argument...Holger havde jo ikke begreb skabt om hverken årsag eller virkning....
At kæde driften af Lyngby Radio sammen med kasko-betalende lystsejlere er så langt ude i hampen, at man må grine - hvis man altså ikke lige græd !

Det ville være betydelig enklere at argumentere for en lovpligtig ansvarsforsikring - også på surfere, joller m.v. - og belægge præmien på denne (og kasko..) med en afgift i lighed med den, der fra 1/1 gælder for al anden skadeforsikring..det ville måske mindske provenuet en anelse, men ramme en del mere rimeligt...

Håber f....at Holgers juleand må brænde på, og sovsen skille....

oems billede

Jeg er fuldkommen enig i, - som jeg også skriver lige ovenfor, at det er fordelingen af afgiften på kaskoforsikrede lystsejlere udelukkende, der er anstødsstenen.

Jeg er også fuldkommen enig i at lovpligtig ansvarsforsikring, - med en eventuel afgift ville være langt 'mindre uretfærdig' afgift end denne. Så ville i det mindste alle både i lystbådehavne, også ikke kaskoforsikrede, medvirke, da de jo i forvejen har påtvunget ansvarsforsikring.

Beløbet i sig selv, - har Holger K, efter min mening ret i, er egentlig bagatelagtigt, så længe bådens værdi ikke overstiger et par hundrede tkr.

Jeg mener Holger K klarede sig ganske udmærket, - desværre...!

For der var ingen af de tilstedeværende fra oppositionen, der var i stand til at komme med fakta og argumenter, der rykkede ved de argumenter der taler for at det er 'folk på vandet' selv, der skal betale. Og jeg mener Holger K har fuldkommen ret i at det er 'folk på vandet' og ikke 'alle de andre' skatteydere, der skal betale. Som en slags forsikringspræmie, - et beløb man forhåbentlig aldrig får brug for modydelse for.

Men, - for at bruge Holger K's eget udtryk, - det skal være 'mindre uretfærdigt' end den løsning han står for.

Det bedste modargument ville have været at stille forslag om en alternativ og retfærdig finansiering, uden for meget administrativt bøvl. F.eks, via ansvarsforsikring. Vi hørte intet.

Ukvalificeret opposition, synes jeg. Specielt i kraft af at alle partier til stede jo havde stemt for at staten skulle overtage betalingen til TDC. Så er det ynkeligt når man ikke vil finansiere.

Leif Nielsen_2s billede

Kære politikere, Velfærd hvad er det for et ord. Er det kun politikere der kender ordet og bruger det form af god løn og sløseri af borgernes skattepenge. Ta selv problematikken. Vi ganske almindelige dødelige statsborgere har nogle fritidsaktiviteter herunder lystsejling. Lad dem dog være. Lad dem da nyde den aktivitet. Men nej diktatoren vil have afgift. Hvor når stopper dette, aldrig. Mit foreslag er at sætte krydset rigtig til næste valg, eller folketinget kan blive enige om en misundelsafgift , som de selvfølgelig skal betale. Holger det er en ommer

sailermands billede

Dette er vel nok er rædselsfuld debat, der tydeligt bærer præg af Blå blok's tilhængere...
Betal dog den smule, som jeg har tænkt mig at gøre, og lad være med at pive, det er jo latterligt at høre på..
I har penge nok - og må bidrage - ligesom alle andre gør på en eller anden måde.
Det kunne være meget meget værre!

Allan Lavridsens billede

Er vi rædselsfulde og latterlige ? Og vi bidrager ikke ? Ej sikke et godt argument, nu er jeg omvendt og stemmer på Holger K Smile

Allan Stenders billede

Sailormand: skal du nu gøre dig til dommer over min økonomi???? Jeg er utilfreds med fordelingen af denne udgift og ikke selve udgiften. Lad dog folk have deres mening, og have lov til at udtrykke den, uden at du (ligesom regeringen Smile) skal regulere hvad man må eller ikke må.......

dolphins billede

sailermand du er da ikke til at holde ud at høre på
hvad for en båd har du en der ikke er kasko på en lille jolle

Annonce