Forsikringsproblemer ved manglende protest

Trine Søes billede
0
Din bedømmelse: Ingen

 

Der sejles mange kapsejladser sommeren over i Danmark, og i det fleste sejlklubber er der en fast kapsejladsdag. Desværre sker der også uheld så som kollisioner, når der konkurreres på vandet. Dansk Sejlunion understreger vigtigheden af at protestere ved en kapsejlads, hvis man påsejles. Det kan have afgørende betydning, når skaderne skal behandles ved forsikringsselskaberne. I følge Dansk Sejlunion skaber det forsikringsmæssige problemer, fordi der ikke er protesteret i tide og fundet en afgørelse hos protestkomiteen.

 

File 650

Palby Fyn Cup 2010 - den største kapsejlads i Danmark

Problemet ligger i, at der på grund af den udeblivende protest ikke er blevet gennemført en protestafhøring, og der derfor heller ikke er blevet truffet en afgørelse på baggrund af en klarlæggelse af kendsgerningerne omkring kollisionen. Det betyder, at de skadesanmeldelser, som forsikringsselskaberne efterfølgende modtager, ofte har meget store afvigelser i beskrivelserne af hændelsesforløbet, hvilket gør det vanskeligt for selskaberne at fastlægge kendsgerningerne og dermed skyldsspørgsmålet.

Sagerne går lejlighedsvis videre til Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg, som ikke har nogen formel myndighed i denne type sager, men alene kan henlede opmærksomheden på de kapsejladsregler, som var gældende i den aktuelle situation.

Parterne i sagen er dog ikke forpligtede til at respektere en afgørelse eller udtalelse fra Appel- og Regeludvalget, da der er tale om et forløb uden en forudgående protestbehandling, og det dermed ikke er en handling set ud efter kapsejladsreglerne. Dermed står man tilbage med en uafklaret forsikringssag, som kunne have været løst tidligere.

Benyt mulighederne i tide

Dansk Sejlunion opfordrer derfor til, at alle sejlere undervejs i kapsejladsen bruger de muligheder, som kapsejladsreglerne giver. På den måde får man både et retfærdigt resultat på den sejlads, man deltager i, og får en protestafgørelse, som kan vedlægges en eventuel senere forsikringsanmeldelse. Dermed sparer man sig selv – og sine sejlerkammerater og arrangørklubben - for en masse ærgrelser på et senere tidspunkt, idet forsikringsselskaberne normalt respekterer protestafgørelserne.

Den enkelte sejler bør naturligvis selv sikre sig, at forsikringen dækker under kapsejlads, og at selskabet under normale omstændigheder vil respektere protestafgørelser.

Sejlunionen ser samtidig en anden stor fordel ved at eventuelle tvister bliver løst på stedet: Man undgår nemlig. at eventuelle sager udvikler sig negativt i form af en dårlig stemning mellem sejlere og/ eller klubber. Når der sejles efter kapsejladsreglerne, vil man også have respekt for afgørelserne af en protestsag. Skulle man eventuelt være uenig med protestkomiteens afgørelse, eksisterer der en appelret i form af Sejlunionens Appel- og Regeludvalg, som træffer en endelig afgørelse.

Problemerne kan løses

Det er derfor vigtigt, at alle kapsejlere forstår, at det kan være nødvendigt at protestere under en hvilken som helst kapsejlads. Det er ikke mindst vigtigt, når der har været kollisioner mellem både, som efterfølgende muligvis resulterer i skadesanmeldelser til forsikringsselskaberne. Sejlerne skal også forstå, at muligheden for at lægge en protest, er en del af deres rettigheder i henhold til kapsejladsreglerne. Der er altså ikke tale om ”forkert” eller ”dårlig kammeratskab”. Det er en del af det at sejle kapsejlads, og ofte skaber det efterfølgende færre problemer, hvis man bruger reglerne konstruktivt.

Det er også vigtigt, at arrangørerne af en kapsejlads forstår vigtigheden af, at der ved hvilken som helst kapsejlads skal findes en protestkomite. Det er fuldstændig uacceptabelt og en tilsidesættelse af reglerne for vores sport at udtale på et skippermøde, at protester er uønskede, hvilket desværre hænder. Endelig har kapsejladsens protestkomité muligheden for selv at protestere mod involverede både, og holde en høring, hvis der er mistanke om alvorlig skader eller ugyldige/ manglende protester (regel 60.3). 

 

Sejlnet.dk ønsker dig en god kapsejladssæson 2010

 

Annonce